Nõukogu

Rakvere Piimaühistul on 3-liikmeline nõukogu, mis planeerib Rakvere Piimaühistu tegevust, korraldab Rakvere Piimaühistu juhtimist ning teostab
järelvalvet Rakvere Piimaühistu juhatuse tegevuse üle. Nõukogu liikmete meililisti aadress on noukogu@rpy.ee.

Alo Altermann
Nõukogu esimees
Toomas Laos
Nõukogu liige
Ott Läänemets
Nõukogu liige